Centrum "Comprendre et Parler" vzw

Bienvenue sur le site du Centre Comprendre et Parler.

Notre site internet est en complète réfection.

Revenez bientôt pour le découvrir !

------------------------------------------------------------

Welkom op de website van Comprendre et Parler.

Onze website is momenteel onbeschikbaar.

Er wordt vernieuwd om u zo snel mogelijk opnieuw te verwelkomen.

------------------------------------------------------------

Welcom on our Comprendre et Parler website.

Our website is currently unvailable and is under reconstruction.

It will be coming soon to welcome you again.

 

Flash Info!

Covid 19 info en LPC à destination des enfants sourds

Communication du 20 mars 2020

Cliquez ici pour le voir en grand


Film des 50 ans du Centre

Cliquez ici pour le voir en grand


Langue en mouvements ® 2020

En savoir plus ...


En vacances à la ferme

Avec le soutien de la CERA


Le Centre, Coup de Coeur du Fonds Venture Philanthropy


 

COCOM - GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

Commission Communautaire Commune

Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie

"Comprendre et Parler" is gesubsidieerd door de GGC

"Comprendre et Parler" est subventionné par la COCOM

"Comprendre et Parler" receive funds from the COCOM-GGC


FCRA

Logo du FCRA

Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire a.s.b.l.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

"Comprendre et Parler" asbl est membre de la Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire

"Comprendre et Parler" is a member of the Federation of Ambulatory Rehabilitation Centers

"Comprendre et Parter" vzw is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie


Oriëntatiecentrum

 

Gespecialiseerd oriëntatiecentrum

 

Voor wie ? Deze dienst richt zich tot een publiek bestaande uit dove-of slechthorende kinderen, jongeren of volwassenen,

Waarom ? Voor het maken van een studiekeuze, hogere studies (universitaire of niet) een beroepsopleiding

Hoe ? Afhangend van de vraag zullen verschillende types van gesprekken worden voorgesteld : een historiek intakegesprek op sociaal-, onderwijs-, beroepsniveau. ; een psychologisch onderhoud, testen, een afspraak met een NKO

Deze onderhouden hebben de bedoeling om, samen met de persoon in kwestie, een projet uit te stippelen dat rekening houdt met zijn motivaties en interesses, maar eveneens met zijn mogelijkheden, zijn moeilijkheden en zijn noden.

(meer informatie, zie rubriek Onze specialiteiten/Gespecialiseerde oriëntatie)