Centrum "Comprendre et Parler" vzw

Covid 19 info en LPC à destination des enfants sourds

Communication du 20 mars 2020

Cliquez ici pour le voir en grand


Flash Info!

Langue en mouvements ® 2020

En savoir plus ...


En vacances à la ferme

Avec le soutien de la CERA


COCOM - GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

Commission Communautaire Commune

Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie

"Comprendre et Parler" is gesubsidieerd door de GGC

"Comprendre et Parler" est subventionné par la COCOM

"Comprendre et Parler" receive funds from the COCOM-GGC


FCRA

Logo du FCRA

Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire a.s.b.l.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

"Comprendre et Parler" asbl est membre de la Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire

"Comprendre et Parler" is a member of the Federation of Ambulatory Rehabilitation Centers

"Comprendre et Parter" vzw is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie


Film des 50 ans du Centre

Cliquez ici pour le voir en grand


Cochlaire implantaat

 

Kinderen of volwassen met één of twee cochlaire implantaten

 

Dit programma voor kinderen met een cochlaire implantaat bestaat eruit om hen in staat te stellen om hun communicatiemogelijkheden en taalontwikkeling beter te ontwikkelen evenals hun mogelijkheden tot integratie op gebied van onderwijs en in de samenleving in het algemeen te verbeteren

Voor volwassenen die volledig verstoken zijn van hun auditieve capaciteit is het doel van dit programma hen in staat te stellen begeleid te worden bij het voorzien van één of twee cochlaire implantaten, hen ondersteuning en re-habilitatie-oefeningen te bieden via de cochlaire prothese tot aan het maximaal herwinnen van de communicatiemogelijkheden met hun omgeving en met de samenleving in het algemeen.