Centrum "Comprendre et Parler" vzw

Covid 19 info en LPC à destination des enfants sourds

Communication du 20 mars 2020

Cliquez ici pour le voir en grand


Flash Info!

Langue en mouvements ® 2020

En savoir plus ...


En vacances à la ferme

Avec le soutien de la CERA


COCOM - GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

Commission Communautaire Commune

Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie

"Comprendre et Parler" is gesubsidieerd door de GGC

"Comprendre et Parler" est subventionné par la COCOM

"Comprendre et Parler" receive funds from the COCOM-GGC


FCRA

Logo du FCRA

Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire a.s.b.l.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

"Comprendre et Parler" asbl est membre de la Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire

"Comprendre et Parler" is a member of the Federation of Ambulatory Rehabilitation Centers

"Comprendre et Parter" vzw is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie


Film des 50 ans du Centre

Cliquez ici pour le voir en grand


Secundair-en hoger onderwijs

 

Gecoördineerde samenwerking met het onderwijs van 'l'Ecole Intégrée' (gespecialiseerd onderwijs type 7 met gedeeltelijke integratie door nauwe samenwerking met scholen uit het gewone onderwijs)

 

Dit programma 'Gespecialiseerd secundair/ hoger onderwijs' ziet erop toe een gespecialiseerd onderwijs te verzekeren aan kinderen uit het secundaire en hogere onderwijs (B3) met een gehoorverlies en waarvan de communicatie en de ontwikkeling van de taal nog niet voldoende zijn om hen in staat te stellen de aangeboden integratie in het gewone onderwijs te volgen.

  • Door nauwe samenwerking van het'l'Ecole Intégrée' met een school uit het gewone onderwijs voor horenden (niveau kleuter- en basisonderwijs B1 en B2)
  • Door samenwerking met verschillende scholen uit het gewone onderwijs voor horenden (secundaire niveau B3)


Het programma streeft ernaar om hun gesproken taalmodaliteiten te ontwikkelen en te verbeteren zowel op het vlak van het begrijpen van de gesproken taal als op het vlak ze te kunnen spreken waarbij steeds voor diegene waarbij de orale communicatiemogelijkheden zwakker zijn, gebruik gemaakt wordt van visuele communicatiemiddelen die voor hen noodzakelijk zijn zoals bijvoorbeeld gebaren.

Zijn doel bestaat er eveneens uit de jongeren met een gehoorverlies voortebereiden op een integratie in het geheel van de samenleving en om onbelemmerd te kunnen kiezen in welke mate ze zich willen inzetten voor deze integratie en in welke mate ze zich willen inzetten voor de Dovengemeenschap.

Het programma streeft ernaar om de orale- en visuele communicatiemodaliteiten tussen de ouders en hun kinderen te verbeteren.