Centrum "Comprendre et Parler" vzw

Covid 19 info en LPC à destination des enfants sourds

Communication du 20 mars 2020

Cliquez ici pour le voir en grand


Flash Info!

Langue en mouvements ® 2020

En savoir plus ...


En vacances à la ferme

Avec le soutien de la CERA


COCOM - GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

Commission Communautaire Commune

Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie

"Comprendre et Parler" is gesubsidieerd door de GGC

"Comprendre et Parler" est subventionné par la COCOM

"Comprendre et Parler" receive funds from the COCOM-GGC


FCRA

Logo du FCRA

Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire a.s.b.l.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

"Comprendre et Parler" asbl est membre de la Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire

"Comprendre et Parler" is a member of the Federation of Ambulatory Rehabilitation Centers

"Comprendre et Parter" vzw is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie


Film des 50 ans du Centre

Cliquez ici pour le voir en grand


Welkom op de website van Centrum "Comprendre et Parler"

Het ‘Centre Comprendre et Parler’ is een vzw opgericht in 1965 door dr. Olivier Périer en door bezorgde ouders van dove of slechthorende kinderen met als doel hun kinderen een opleiding van hoog niveau te kunnen aanbieden. Het centrum heeft het statuut van ‘functioneel revalidatiecentrum’, van ‘begeleidend pedagogische dienst’ en van ‘gespecialiseerd oriëntatiecentrum’.

 

Functioneel revalidatie centrum - Overeenkomst met RIZIV n°7.79.001.06
Aangesloten bij de GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

 


Het centrum ontvangt momenteel niet minder dan 600 kinderen van alle leeftijden en uit verschillende sociaal-economische of culturele milieus.

CCP2017-2018-950x412px.JPG

(klik hier om de foto te vergroten)

Dit team bestaat uit:

 

 


Het centrum geniet een internationale reputatie op het gebied van doofheid.Het ontwikkelen of het terugwinnen van communicatie en taal, zelfstandigheid verwerven op zo’n groot mogelijk gebied en het integreren, in de eerste plaats in het familiaal milieu en later in de gehele samenleving, vertegenwoordigen de grootste opzet van de begeleiding van de dove personen en hun familie.