Centrum "Comprendre et Parler" vzw

Covid 19 info en LPC à destination des enfants sourds

Communication du 20 mars 2020

Cliquez ici pour le voir en grand


Flash Info!

Langue en mouvements ® 2020

En savoir plus ...


En vacances à la ferme

Avec le soutien de la CERA


COCOM - GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

Commission Communautaire Commune

Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie

"Comprendre et Parler" is gesubsidieerd door de GGC

"Comprendre et Parler" est subventionné par la COCOM

"Comprendre et Parler" receive funds from the COCOM-GGC


FCRA

Logo du FCRA

Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire a.s.b.l.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

"Comprendre et Parler" asbl est membre de la Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire

"Comprendre et Parler" is a member of the Federation of Ambulatory Rehabilitation Centers

"Comprendre et Parter" vzw is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie


Film des 50 ans du Centre

Cliquez ici pour le voir en grand


Onze competenties

De compenties van de verschillende professional van het Centre Comprendre et Parler worden op een multidisciplinaire wijze geïntegreerd in een individueel project rond het dove kind. Dit gepersonaliseerd project heeft tot doel de maximale ontplooiing van de capaciteiten en linguistische competenties en vaardigheden, alsook de bevordering van het persoonlijk welbevinden en de autonomie van de persoon met een gehoorproblematiek. Om deze doelstelling te concretiseren wordt er samengewerkt met alle betrokkenen - het kind, de familie en de professionelen – gebruikmakend van de optimale technologische middelen en de meest recente kennis ter zake.

Deze multidisciplinaire programma’s voor Taal-, Spraak- en Gehoorreadaptatie worden in het frans aangeboden. Wij zijn niet erkend door het VAPH.

Onze professionals zijnde:

  • logopedisten en animatoren
  • social assistenten
  • psychologen
  • geneesheren
  • tolken
  • psychomotriciennes
  • audiologen
  • pedagogen
  • administratief personeel