Centrum "Comprendre et Parler" vzw

Flash Info!

Langue en mouvements ® 2020

En savoir plus ...


Film des 50 ans du Centre

Cliquez ici pour le voir en grand


COCOM - GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

Commission Communautaire Commune

Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie

"Comprendre et Parler" is gesubsidieerd door de GGC

"Comprendre et Parler" est subventionné par la COCOM

"Comprendre et Parler" receive funds from the COCOM-GGC


FCRA

Logo du FCRA

Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire a.s.b.l.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

"Comprendre et Parler" asbl est membre de la Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire

"Comprendre et Parler" is a member of the Federation of Ambulatory Rehabilitation Centers

"Comprendre et Parter" vzw is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie


TEFF

The Extraordinary Film Festival

TEFF-200.gif

Le prochain, du 7 au 11 novembre 2019 à Namur


Externe diensten

Onze Medische ORL/KNO Consultatie en Audiologische dienst zijn toegankelijk voor iedereen en voor externe patiënten. Hier worden een ORL onderzoek, - oppuntstelling en - opvolging, gehoortesten en hoorapparaataanpassing met de follow up aangeboden.

Ook de lange termijnopvolging van onze patiënten eens volwassen of die niet meer multidisciplinair gevolgd worden, kunnen verder bij ons op medisch-, en audiophonologisch consult komen.

In ons team werken een nederlandstalige ORL arts Dr. Nathalie Bernheim en een nederlandstalige audiologe Mevr. Karianne De Vlieger.