Aktiviteitsdomeinen

 • Vroegtijdige opsporing: Deze dienst richt zich tot kinderen van 0 tot3 jaar met een middelmatig, zwaar of heel zwaar gehoorverlies en tot Horende kinderen die leven in een omgeving die uitsluitend bestaat uit personen met een zwaar of erg zwaar gehoorverlies die onder mekaar communiceren in gebarentaal.
 • Gespecialiseerd kleuteronderwijs: Deze dienst organiseert de multidisciplinaire re-educatie van kinderen uit het gespecialiseerde kleuteronderwijs van het ‘Ecole intégrée’ (gespecialiseerd onderwijs type 7 met gedeeltelijke integratie door nauwe samenwerking met scholen uit het gewone onderwijs).
 • Gespecialiseerd basisonderwijs: Deze dienst organiseert de multidisciplinaire re-educatie van kinderen uit het gespecialiseerde basisonderwijs van ‘Ecole Intégrée’ (gespecialiseerd onderwijs type 7 met gedeeltelijke integratie door nauwe samenwerking met scholen uit het gewone onderwijs).
 • Secundair- en hoger onderwijs: Deze dienst organiseert de multidisciplinaire re-educatie van kinderen die ingeschreven zijn in het secundaire onderwijs ofwel in het ‘Ecole Intégrée’ (gespecialiseerd onderwijs type7 met gedeeltelijke integratie door nauwe samenwerking met scholen uit het gewone onderwijs) ofwel met volledige integratie in het gewone secundaire- of hogere onderwijs (universitaire of niet universitaire niveau).
 • Integratie: Deze dienst organiseert het opvolgen en de multidisciplinaire re-educatie van jongeren ingeschreven in het gewone kleuter-en basisonderwijs.
 • Cochleaire implantaat: Deze dienst organiseert de multidisciplinaire re-educatie van kinderen die drager zijn van één of twee cochleaire implantaten.
 • Oriëntatiecentrum: Het Gespecialiseerd Oriëntatiecentrum richt zich tot een publiek bestaande uit dove-of slechthorende kinderen, jongeren of volwassenen. Ze helpt hen met het maken van een studiekeuze, hogere studies (universitaire of niet), beroepsopleiding.
 • Pedagogische begeleidingsdienst: De Dienst pedagogische begeleiding biedt hulp aan dove studenten die ingeschreven zijn in hogere studie (universitaire of niet-universitair) onder de vorm van projectcoördinatie, pédagogische begeleiding, het nemen van nota's en tolken tijdens de lessen.
 • Externe opleiding: De dienst externe opleidingen heeft als doel om opleidingen op het gebied van doofheid te organiseren evenals deze van de 'Taal in beweging methode’ (Claire Faber).
 • Gehoorscreening: In samenwerking met de medische wereld organiseert de dienst vroege gehoorscreening evaluaties, het op punt stellen en het diagnosticeren van doofheid. Dit gebeurt ofwel in de materniteit (CHIREC ; Edith Cavell in Ukkel), ofwel in het Centrum zelf.
 • Externe diensten: Deze dienst organiseert consultaties, gehoorapparaten en raadgeving met betrekking tot technische hulpmiddelen (bv. vibrerende wekkers, lichtalarmen …).