Gehoorscreening

 

De dienst vroege gehoorscreening organiseert evaluaties, het op punt stellen en het diagnosticeren van doofheid. Dit gebeurt ofwel in de materniteit (CHIREC ; Edith Cavell in Ukkel), ofwel in het Centrum zelf.

In geval van antecedenten in de familie of in geval van neo-natale elementen die op een potentiëel risico voor gehoorverlies kunnen duiden, garandeert het team van het centrum de follow-up van het kind tot aan de diagnose van doofheid of uitsluitsel van alle problemen in het bijzonder.

Elk jaar worden ongeveer 3.000 babies en jonge kinderen getest door het team. Het centrum ontvangt eveneens geteste kinderen uit andere materniteiten of via medische consultaties. In dit geval garandeert het team van audio-geneesheren de bevestiging van de diagnose van doofheid en het op punt stellen, in nauwe coördinatie met de ziekenhuizen en externe geneesheren.